2017 - 2018 Dönemi Teşvik Başvuruları

AĞU

10

2017 - 2018 Dönemi Teşvik Başvuruları

Teşvik başvuruları 14 Ağustos - 06 Eylül tarihlerinde öğrencilerin kayıtlı olduğu okullar üzerinden yapılabilecektir.

Önder Lisesi öğrencileri teşvik başvurularını velileri aracılığı ile 14 Ağustos - 05 Eylül (sistemde ilk gün yaşanan sıkıntılar nedeniyle) tarihlerinde okulumuza bizzat başvurarak yapabileceklerdir.  

Teşvik Başvurunuz için Lütfen 0 222 231 54 54 nolu telefondan Randevu Alınız 


Geçen Sene Teşvik Alan Öğrencilerimizin Tekrar Başvuru Yapmasına Gerek Yoktur. Teşvikleri Devam Edecektir.


İstenilen Belgeler

1- 2017 Mayıs Haziran Temmuz aylarından biri için Toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge.

2- E- Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesi okul müdürlüğünde doldurulur.

3- Veliler/vasiler, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.

4- Ailede çalışan anne ve baba, anne ve babanın ayrı olması durumunda öğrencinin veli/vasi gelirlerinin (kira geliri, nafaka, bilirkişi ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dâhil) aylık toplamına göre bilgileri Modüle girecektir. Anne, baba veya veli/vasiden beyan ettikleri gelirlerin dışında başka herhangi bir gelirinin olmadığına ve ödeme almadıklarına dair Gelir Beyan Taahhütnamesi (e-Kılavuz Eki) doldurularak teslim alınacaktır.

5- Üniversitede okuyan veya 2017-2018 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri

Teşvik Kılavuzu

Öğrencimizin
yüzü hep gülsün

SOSYAL

MEDYA'DA

TAKİP ET!

Yukarı Söğütönü Mahallesi, Bursa Eskişehir Yolu No:746, 26200 Tepebaşı/Eskişehir

0222 231 54 54 - 0 222 230 09 76 (Fax)

info@mykolejonder.com